GIỚI THIỆU CHUNG VỀ EMOITECH


Chẩn đoán an toàn chính xác thiết bị điện, Quản lý an toàn điện, Thi công điện, Thiết kế và xây dựng cơ sở sản xuất điện mặt trời

EMOI TECH với tôn chỉ khách hàng và chất lượng là trên hết, tất cả nhân viên từ khâu thiết kế đến thi công và quản lý đều làm hết sức mình để cung cấp dịch vụ tốt nhất với kỹ thuật tốt nhất. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn nổ lực không ngừng để phát triển kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng nhu cầu của khách hàng

XEM THÊM

lĨNH VỰC KINH DOANH

Chẩn đoán an toàn chính xác thiết bị điện, Quản lý an toàn điện, Thi công điện, Thiết kế và xây dựng cơ sở sản xuất điện mặt trời

Dự án tiêu biểu

Chẩn đoán an toàn chính xác thiết bị điện, Quản lý an toàn điện, Thi công điện, Thiết kế và xây dựng cơ sở sản xuất điện mặt trời

DAEYOUNG EP VINA CO., LTD

Vị trí: HO CHI MINH

Năm: 6.2022

LOTTE GLOBAL LOGISTIC VIETNAM CO., LTD

Vị trí: LONG AN

Năm: 4.2020

POONG IN VINA 5 CO., LTD

Vị trí: BÌNH DƯƠNG

Năm: 2021

SIMONE ACCESSORIES COLLECTION VIET NAM TG LTD

SIMONE ACCESSORIES COLLECTION VIET NAM TG LTD

Vị trí: TIỀN GIANG

Năm: 11.2022

VGSI – GYPSUM BOARD

PLACE: VUNG TAU

YEAR: 2020

TPSK CONSORTIUM - VUNG TAU

 TPSK CONSORTIUM

PLACE: VUNG TAU

YEAR: 2023

POSCO VST CO.,TLD (SOLAR)

Vị trí: ĐỒNG NAI

Năm: 2023

SAIGON CARGO SERVICE

SAIGON CARGO SERVICE CORPORATION 

Vị trí: HỒ CHÍ MINH

Năm: 2022

TỰ HÀO CÙNG ĐỒNG HÀNH & PHÁT TRIỂN

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU CỦA EMOITECH

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ EMOITECH


Thi công điện, Quản lý an toàn điện, Năng lượng mặt trời

EMOI TECH với tôn chỉ khách hàng và chất lượng là trên hết, tất cả nhân viên từ khâu thiết kế đến thi công và quản lý đều làm hết sức mình để cung cấp dịch vụ tốt nhất với kỹ thuật tốt nhất. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn nổ lực không ngừng để phát triển kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng nhu cầu của khách hàng

XEM THÊM

lĨNH VỰC KINH DOANH

Thi công điện, Quản lý an toàn điện, Năng lượng mặt trời

Dự án tiêu biểu

Thi công điện, Quản lý an toàn điện, Năng lượng mặt trời

DAEYOUNG EP VINA CO., LTD

Vị trí: HO CHI MINH

Năm: 6.2022

LOTTE GLOBAL LOGISTIC VIETNAM CO., LTD

Vị trí: LONG AN

Năm: 4.2020

POONG IN VINA 5 CO., LTD

Vị trí: BÌNH DƯƠNG

Năm: 2021

SIMONE ACCESSORIES COLLECTION VIET NAM TG LTD

SIMONE ACCESSORIES COLLECTION VIET NAM TG LTD

Vị trí: TIỀN GIANG

Năm: 11.2022

VGSI – GYPSUM BOARD

PLACE: VUNG TAU

YEAR: 2020

TPSK CONSORTIUM - VUNG TAU

 TPSK CONSORTIUM

PLACE: VUNG TAU

YEAR: 2023

POSCO VST CO.,TLD (SOLAR)

Vị trí: ĐỒNG NAI

Năm: 2023

SAIGON CARGO SERVICE

SAIGON CARGO SERVICE CORPORATION 

Vị trí: HỒ CHÍ MINH

Năm: 2022

TỰ HÀO CÙNG ĐỒNG HÀNH & PHÁT TRIỂN

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU CỦA EMOITECH